Arbeid op maat

De vereniging WOK is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in het kader van arbeidszorg en lokale diensteneconomie.

ARBEIDSZORG

WOK wil iedereen die voorlopig niet meer op de gewone arbeidsmarkt terecht kan, een arbeidsprogramma op maat aanbieden.
Voor wie niet meer op de gewone arbeidsmarkt terecht kan, bieden we een blijvende arbeid op maat aan.

Wie wel kan doorstromen naar het normaal of sociaal economisch circuit, bereiden we hier op voor. We doen een grondige screening om zicht te krijgen op de individuele mogelijkheden.

LOKALE DIENSTENECONOMIE

WOK biedt een tewerkstellingstraject aan voor maximum 5 jaar.  Door specifieke opleiding, begeleiding en ondersteuning op de werkvloer wordt de medewerker voorbereid op een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.