Handleiding bij het invullen van de doorverwijsfiche.

Gelieve alle velden van de invulfiche volledig in te vullen.  

Bij vragen, kan u contact opnemen met Sien Keukeleire (tel: 050/32 76 94 of sien.keukeleire@wokbrugge.be).

1. De gezinssituatie

- Alleenstaande: u woont alleen 

- Samenwonenden/ Alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

Bij meer dan 2 inkomens per gezinssituatie, dient u met WOK contact op te nemen !!!

2. De inkomensberekening

Rekening houdend met de inkomens van de aanvrager en alle inwonenden.  

- Nettomaandinkomen: nettoloon, vervangingsinkomen, leefloon, pensioen, inkomensgarantie voor ouderen.

- Ontvangen onderhoudsgeld voor aanvrager, niet voor de kinderen

- inkomensgarantie voor ouderen telt volledig mee.

- Geïndexeerd Kadastraal Inkomen van eigendom/ vruchtgebruik: volledig bedrag invullen.  Is het bedrag hoger van € 750, telt 25 % van het saldo mee.  Is het bedrag lager dan € 750, dan wordt u vrijgesteld. De berekening hiervan gebeurt automatisch.

- Huurgelden uit eigendom

- we houden geen rekening met : zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden), een integratietegemoetkoming of Hulp van Derden

- indien de aanvrager buiten categorie valt (omwille van een te hoog geïndexeerd KI), en u acht de aanvraag toch noodzakelijk wegens een grote zorgbehoevendheid, raden wij u aan ons te contacteren om de aanvraag verder te bespreken.

3. Tarieven WOK vanaf 01/05/2024

           Alleenstaande                                          

samenwonende persoon/

alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

code  tarief
tot € 1288,46 tot € 1741,29

   A 

 €2,79

€ 1288,47 - € 1488,85

€ 1741,30 - € 2061,21    B €3,99

€ 1488,86 - € 1710,86

€ 2061,22 - € 2392,85    C €5,32

€ 1710,87 - € 1933,63

€ 2392,86 - € 2734,64    D €6,65

€ 1933,64 - € 2148,96

€ 2734,65 - € 3073,50

   E €7,98

 

Tarieven Lunchbar Het Paradijs vanaf 1/05/2024

 Alleenstaande   Samenwonende persoon/alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd   code   tarief 
tot € 1488,85 tot € 2392,85 1 € 5,8

vanaf €1488,86 voorkeurregeling

mutualiteit

vanaf € 2392,86

voorkeurregeling mutualiteit

2 € 7,0

Toekenning code 2 gebeurt op basis van voorkeurregeling (kleefbriefje mutualiteit). Toekenning code 1 gebeurt op basis van een inkomensonderzoek door het sociaal huis. 
Meer info via 050/33 51 16 / info@paradijs.net /  www.paradijs.net