Handleiding bij het invullen van de doorverwijsfiche.

Gelieve alle velden van de invulfiche volledig in te vullen.  

Bij vragen, kan u contact opnemen met Mieke Vlaeminck (tel: 050/327 694 of mieke.vlaeminck@wokbrugge.be).

1. De gezinssituatie

- Alleenstaande: u woont alleen 

- Samenwonenden/ Alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

Bij meer dan 2 inkomens per gezinssituatie, dient u met de desbetreffende dienst (WOK of Pas Partout) contact op te nemen !!!

2. De inkomensberekening

Rekening houdend met de inkomens van de aanvrager en alle inwonenden.  

- Nettomaandinkomen: nettoloon, vervangingsinkomen, leefloon, pensioen, inkomensgarantie voor ouderen.

- Ontvangen onderhoudsgeld voor aanvrager, niet voor de kinderen

- inkomensgarantie voor ouderen telt volledig mee.

- Geïndexeerd Kadastraal Inkomen van eigendom/ vruchtgebruik: volledig bedrag invullen.  Is het bedrag hoger van € 750, telt 25 % van het saldo mee.  Is het bedrag lager dan € 750, dan wordt u vrijgesteld. De berekening hiervan gebeurt automatisch.

- Huurgelden uit eigendom

- we houden geen rekening met : zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden), een integratietegemoetkoming of Hulp van Derden

- indien de aanvrager buiten categorie valt (omwille van een te hoog geïndexeerd KI), en u acht de aanvraag toch noodzakelijk wegens een grote zorgbehoevendheid, raden wij u aan ons te contacteren om de aanvraag verder te bespreken.

3. Tarieven WOK vanaf 01/01/2021

           Alleenstaande                                          

samenwonende persoon/

alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

code  tarief
tot € 984,68 tot € 1330,74

   A 

 €2,14

€ 984,69 -€ 1137,87

€ 1330,75 - € 1566,89    B €3,06

€ 1137,88 -€ 1307,55

€ 1566,9 - € 1828,04    C €4,08

€ 1307,56 -€ 1477,80

€ 1828,05- € 2089,16    D €5,10

€ 1477,81 -€ 1642,37

€ 2089,17  -€ 2348,04    E €6,12

 

Tarieven Restaurant Pas Partout vanaf 1/1/2021

 Alleenstaande   Samenwonende persoon/alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd   code   tarief 
tot € 1137,87 tot € 1828,04 1 € 4,2
tot € 1642,37 tot € 2348,04 2 € 5,2


Meer info via 050/33 51 16 / restaurant@sobo.be /  www.restaurantpaspartout.be