Handleiding bij het invullen van de doorverwijsfiche.

Gelieve alle velden van de invulfiche volledig in te vullen.  

Bij vragen, kan u contact opnemen met Mieke Vlaeminck (tel: 050/327 694 of mieke.vlaeminck@wokbrugge.be).

1. De gezinssituatie

- Alleenstaande: u woont alleen 

- Samenwonenden/ Alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

Bij meer dan 2 inkomens per gezinssituatie, dient u met de desbetreffende dienst (WOK of Lunchbar Het Paradijs) contact op te nemen !!!

2. De inkomensberekening

Rekening houdend met de inkomens van de aanvrager en alle inwonenden.  

- Nettomaandinkomen: nettoloon, vervangingsinkomen, leefloon, pensioen, inkomensgarantie voor ouderen.

- Ontvangen onderhoudsgeld voor aanvrager, niet voor de kinderen

- inkomensgarantie voor ouderen telt volledig mee.

- Geïndexeerd Kadastraal Inkomen van eigendom/ vruchtgebruik: volledig bedrag invullen.  Is het bedrag hoger van € 750, telt 25 % van het saldo mee.  Is het bedrag lager dan € 750, dan wordt u vrijgesteld. De berekening hiervan gebeurt automatisch.

- Huurgelden uit eigendom

- we houden geen rekening met : zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden), een integratietegemoetkoming of Hulp van Derden

- indien de aanvrager buiten categorie valt (omwille van een te hoog geïndexeerd KI), en u acht de aanvraag toch noodzakelijk wegens een grote zorgbehoevendheid, raden wij u aan ons te contacteren om de aanvraag verder te bespreken.

3. Tarieven WOK vanaf 01/07/2021

           Alleenstaande                                          

samenwonende persoon/

alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

code  tarief
tot € 1004,37 tot € 1357,36

   A 

 €2,14

€ 1004,38 -€ 1160,63

€ 1357,37 - € 1598,23    B €3,06

€ 1160,64 -€ 1333,7

€ 1598,24 - € 1864,6    C €4,08

€ 1333,71 -€ 1507,36

€ 1864,61- € 2130,94    D €5,10

€ 1507,36 -€ 1675,22

€ 2130,95  -€ 2395    E €6,12

 

Tarieven Lunchbar Het Paradijs vanaf 1/7/2021

 Alleenstaande   Samenwonende persoon/alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd   code   tarief 
tot € 1160,63 tot € 1864,6 1 € 4,2
tot € 1675,22 tot € 2395 2 € 5,2


Meer info via 050/33 51 16 / info@paradijs.net /  www.paradijs.net