Handleiding bij het invullen van de doorverwijsfiche.

Gelieve alle velden van de invulfiche volledig in te vullen.  

Bij vragen, kan u contact opnemen met Mieke Vlaeminck (tel: 050/348759 of mieke.vlaeminck@wokbrugge.be).

1. De gezinssituatie

- Alleenstaande: u woont alleen 

- Samenwonenden/ Alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

Bij meer dan 2 inkomens per gezinssituatie, dient u met de desbetreffende dienst (WOK of Pas Partout) contact op te nemen !!!

2. De inkomensberekening

Rekening houdend met de inkomens van de aanvrager en alle inwonenden.  

- Nettomaandinkomen: nettoloon, vervangingsinkomen, leefloon, pensioen, inkomensgarantie voor ouderen.

- Ontvangen onderhoudsgeld voor aanvrager, niet voor de kinderen

- inkomensgarantie voor ouderen telt volledig mee.

- Geïndexeerd Kadastraal Inkomen van eigendom/ vruchtgebruik: volledig bedrag invullen.  Is het bedrag hoger van € 750, telt 25 % van het saldo mee.  Is het bedrag lager dan € 750, dan wordt u vrijgesteld. De berekening hiervan gebeurt automatisch.

- Huurgelden uit eigendom

- we houden geen rekening met : zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden), een integratietegemoetkoming of Hulp van Derden

- indien de aanvrager buiten categorie valt (omwille van een te hoog geïndexeerd KI), en u acht de aanvraag toch noodzakelijk wegens een grote zorgbehoevendheid, raden wij u aan ons te contacteren om de aanvraag verder te bespreken.

3. Tarieven

Alleenstaande samenwonende persoon/alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd code tarief forfait tot 2 uur werk
tot € 910,52 tot € 1254,82 A €2,10 €4,20

€ 910,53 -

€ 1052,17

€ 1254,83 - €1477,49 B €3,00 € 6,00

€ 1052,18 -

€ 1209,07

€ 1477,50 - € 1723,74 C €4,00 €8,00

€ 1209,08 -

€ 1366,50

€ 1723,75 - € 1969,97 D €5,00 €10

€ 1366,51-

€ 1518,68

€ 1969,98  -€ 2214,07 E €6,00 €12,00