Handleiding bij het invullen van de doorverwijsfiche.

Gelieve alle velden van de invulfiche volledig in te vullen.  

Bij vragen, kan u contact opnemen met Mieke Vlaeminck (tel: 050/327 694 of mieke.vlaeminck@wokbrugge.be).

1. De gezinssituatie

- Alleenstaande: u woont alleen 

- Samenwonenden/ Alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

Bij meer dan 2 inkomens per gezinssituatie, dient u met de desbetreffende dienst (WOK of Lunchbar Het Paradijs) contact op te nemen !!!

2. De inkomensberekening

Rekening houdend met de inkomens van de aanvrager en alle inwonenden.  

- Nettomaandinkomen: nettoloon, vervangingsinkomen, leefloon, pensioen, inkomensgarantie voor ouderen.

- Ontvangen onderhoudsgeld voor aanvrager, niet voor de kinderen

- inkomensgarantie voor ouderen telt volledig mee.

- Geïndexeerd Kadastraal Inkomen van eigendom/ vruchtgebruik: volledig bedrag invullen.  Is het bedrag hoger van € 750, telt 25 % van het saldo mee.  Is het bedrag lager dan € 750, dan wordt u vrijgesteld. De berekening hiervan gebeurt automatisch.

- Huurgelden uit eigendom

- we houden geen rekening met : zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden), een integratietegemoetkoming of Hulp van Derden

- indien de aanvrager buiten categorie valt (omwille van een te hoog geïndexeerd KI), en u acht de aanvraag toch noodzakelijk wegens een grote zorgbehoevendheid, raden wij u aan ons te contacteren om de aanvraag verder te bespreken.

3. Tarieven WOK vanaf 01/11/2022

           Alleenstaande                                          

samenwonende persoon/

alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

code  tarief
tot € 1160,7 tot € 1568,62

   A 

 €2,22

€ 1160,71 - € 1341,24

€ 1568,63 - € 1846,93    B €3,18

€ 1341,25 - € 1541,23

€ 1846,94 - € 2154,76    C €4,24

€ 1541,24 - € 1741,93

€ 2154,77 - € 2462,55    D €5,30

€ 1741,94 - € 1935,9

€ 2462,56 - € 2767,7    E €6,30

 

Tarieven Lunchbar Het Paradijs vanaf 1/11/2022

 Alleenstaande   Samenwonende persoon/alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd   code   tarief 
tot € 1341,24 tot € 2154,76 1 € 4,2
tot € 1935,9 tot € 2767,7 2 € 5,2


Meer info via 050/33 51 16 / info@paradijs.net /  www.paradijs.net