Handleiding bij het invullen van de doorverwijsfiche.

Gelieve alle velden van de invulfiche volledig in te vullen.  

Bij vragen, kan u contact opnemen met Mieke Vlaeminck (tel: 050/327 694 of mieke.vlaeminck@wokbrugge.be).

1. De gezinssituatie

- Alleenstaande: u woont alleen 

- Samenwonenden/ Alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

Bij meer dan 2 inkomens per gezinssituatie, dient u met de desbetreffende dienst (WOK of Lunchbar Het Paradijs) contact op te nemen !!!

2. De inkomensberekening

Rekening houdend met de inkomens van de aanvrager en alle inwonenden.  

- Nettomaandinkomen: nettoloon, vervangingsinkomen, leefloon, pensioen, inkomensgarantie voor ouderen.

- Ontvangen onderhoudsgeld voor aanvrager, niet voor de kinderen

- inkomensgarantie voor ouderen telt volledig mee.

- Geïndexeerd Kadastraal Inkomen van eigendom/ vruchtgebruik: volledig bedrag invullen.  Is het bedrag hoger van € 750, telt 25 % van het saldo mee.  Is het bedrag lager dan € 750, dan wordt u vrijgesteld. De berekening hiervan gebeurt automatisch.

- Huurgelden uit eigendom

- we houden geen rekening met : zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden), een integratietegemoetkoming of Hulp van Derden

- indien de aanvrager buiten categorie valt (omwille van een te hoog geïndexeerd KI), en u acht de aanvraag toch noodzakelijk wegens een grote zorgbehoevendheid, raden wij u aan ons te contacteren om de aanvraag verder te bespreken.

3. Tarieven WOK vanaf 01/01/2023

           Alleenstaande                                          

samenwonende persoon/

alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

code  tarief
tot € 1214,13 tot € 1640,13

   A 

 €2,22

€ 1214,14 - € 1402,98

€ 1640,14 - € 1931,95    B €3,18

€ 1402,99 - € 1612,18

€ 1931,16 - € 2253,95    C €4,24

€ 1612,19 - € 1822,11

€ 2253,96 - € 2575,90    D €5,30

€ 1822,12 - € 2025,01

€ 2575,91 - € 2895,1    E €6,30

 

Tarieven Lunchbar Het Paradijs vanaf 1/01/2023

 Alleenstaande   Samenwonende persoon/alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd   code   tarief 
tot € 1402,98 tot € 2253,95 1 € 4,8
tot € 2025,01 tot € 2895,1 2 € 6,0


Meer info via 050/33 51 16 / info@paradijs.net /  www.paradijs.net