Handleiding bij het invullen van de doorverwijsfiche.

Gelieve alle velden van de invulfiche volledig in te vullen.  

Bij vragen, kan u contact opnemen met Sien Keukeleire (tel: 050/32 76 94 of sien.keukeleire@wokbrugge.be).

1. De gezinssituatie

- Alleenstaande: u woont alleen 

- Samenwonenden/ Alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

Bij meer dan 2 inkomens per gezinssituatie, dient u met WOK contact op te nemen !!!

2. De inkomensberekening

Rekening houdend met de inkomens van de aanvrager en alle inwonenden.  

- Nettomaandinkomen: nettoloon, vervangingsinkomen, leefloon, pensioen, inkomensgarantie voor ouderen.

- Ontvangen onderhoudsgeld voor aanvrager, niet voor de kinderen

- inkomensgarantie voor ouderen telt volledig mee.

- Geïndexeerd Kadastraal Inkomen van eigendom/ vruchtgebruik: volledig bedrag invullen.  Is het bedrag hoger van € 750, telt 25 % van het saldo mee.  Is het bedrag lager dan € 750, dan wordt u vrijgesteld. De berekening hiervan gebeurt automatisch.

- Huurgelden uit eigendom

- we houden geen rekening met : zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden), een integratietegemoetkoming of Hulp van Derden

- indien de aanvrager buiten categorie valt (omwille van een te hoog geïndexeerd KI), en u acht de aanvraag toch noodzakelijk wegens een grote zorgbehoevendheid, raden wij u aan ons te contacteren om de aanvraag verder te bespreken.

3. Tarieven WOK vanaf 01/01/2024

           Alleenstaande                                          

samenwonende persoon/

alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd

code  tarief
tot € 1263,17 tot € 1707,11

   A 

 €2,79

€ 1263,18 - € 1459,66

€ 1707,12 - € 2010,79    B €3,99

€ 1459,67 - € 1677,31

€ 2010,80 - € 2345,93    C €5,32

€ 1677,32 - € 1895,72

€ 2345,94 - € 2681,02    D €6,65

€ 1895,73 - € 2106,82

€ 2681,03 - € 3013,24

   E €7,98

 

Tarieven Lunchbar Het Paradijs vanaf 1/1/2024

 Alleenstaande   Samenwonende persoon/alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd   code   tarief 
tot € 1459,66 tot € 2345,93 1 € 5,8

vanaf €1459,67 voorkeurregeling

mutualiteit

vanaf € 2345,94

voorkeurregeling mutualiteit

2 € 7,0

Toekenning code 2 gebeurt op basis van voorkeurregeling (kleefbriefje mutualiteit). Toekenning code 1 gebeurt op basis van een inkomensonderzoek door het sociaal huis. 
Meer info via 050/33 51 16 / info@paradijs.net /  www.paradijs.net