Arbeid op maat

Arbeid en trajecten op maat

De medewerkers van WOK werken met een vrijwilligersovereenkomst. Zij ontvangen een onkostenvergoeding.
Via intense coaching en attitudetraining worden diverse arbeidsvaardigheden geoefend.
Samen met de doorverwijzer, de begeleiders van WOK en de medewerker wordt het werk regelmatig geëvalueerd.

Observatie van de medewerker:

Aftoetsen van arbeidsattitudes, werktempo en technische vaardigheden.
Terugkoppeling naar externe begeleider en medewerker.
Voorstellen van een werkplan. Dit werkplan houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker.