Arbeid op maat

Arbeid en trajecten op maat

ARBEIDSMATIGE ACTIVITEITEN

De medewerkers werken met een vrijwilligersovereenkomst. Zij ontvangen een onkostenvergoeding.
Via intense coaching en attitudetraining worden diverse arbeidsvaardigheden geoefend.
Samen met de doorverwijzer, de begeleiders van WOK en de medewerker wordt het werk regelmatig geëvalueerd.

Observatie van de medewerker:

Aftoetsen van arbeidsattitudes, werktempo en technische vaardigheden.
Terugkoppeling naar externe begeleider en medewerker.
Voorstellen van een werkplan. Dit werkplan houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker.  

INDIVIDUEEL MAATWERK

De medewerkers werken met een arbeidsovereenkomst  die minstens het gewaarborgd minimum maandinkomen garandeert.  De medewerker krijgt een specifieke opleiding, begeleiding en ondersteuning op de werkvloer.  Het doel is om competenties te versterken zodat de slaagkansen op de reguliere arbeidsmarkt vergroten.  De medewerker wordt regelmatig geëvalueerd.  Hierin wordt het verloop van de tewerkstelling besproken en er wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgemaakt.