Over ons

waarom wok?

Samen met onze doelgroepmedewerker, de doorverwijzer en het team willen we op een respectvolle manier, in open communicatie werken aan een duurzaam traject op maat.

Samen met ons team willen we kansen geven zodat we met wederzijdse betrokkenheid kunnen streven naar de meest passende vorm van arbeid. 

Wok biedt in zijn deelwerkingen tewerkstelling aan in het kader van arbeidszorg en lokale diensteneconomie. Met de klus-en tuinwerking zorgt WOK voor onderhouden tuintjes bij Bruggelingen, de atelierwerking plastificeert de boeken van onze Brugse bibliotheken.

Pablo Annys
voorzitter vereniging WOK
Foto van de persoon die de quote zegt.

Wat is voor ons het allerbelangrijkste?

  • Betrokkenheid
  • Kansen
  • Respect
  • Samenwerking

Historiek

De vzw WOK is ontstaan in 1997. Deze vzw was een krachtenbundeling van 5 diensten uit de Brugse regio: vzw Beschut Wonen, vzw Zusters van Bermhertigheid Jesu, Dienst Geestelijke Gezondheidszorg, Loca Labora en het revalidatiecentrum Inghelburch.

Doel van de vzw WOK was om arbeid op maat (arbeidszorg) te organiseren. Om dit te realiseren koos de vzw WOK voor de uitbouw van een buurtdienstverlening.

De werking groeide uit en in 2002 was er een eerste kennismaking met het OCMW van Brugge. Dit resulteerde in een samenwerking tussen de vzw WOK en het tewerkstellingsproject van het OCMW, namelijk 'De Bruggen'.

In 2003 groeite deze samenwerking tussen het OCMW Brugge en de vzw WOK uit in de oprichting van de autonome vereniging WOK.
Vereniging WOK staat voor arbeid en traject op maat.
In 2004 nam de vereniging WOK het arbeidszorgproject van de vzw De Steiger onder zijn hoede.
De werking blijft jaarlijks groeien, met af en toe een wijziging in locatie voor de atelierwerkingen.

De vereniging WOK onderwerpt zich aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van het Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, met twee partners: het OCMW Brugge en de vzw Sobo@werk.
In 2009 nam de atelierwerking zijn intrek in de gebouwen van de technische dienst van het OCMW Brugge. De klus- en tuinwerking blijft zijn stekje behouden in Sint-Jozef.

In 2017 vierde WOK zijn 20ste verjaardag in het atelier met sterke getuigenissen van gebruikers, leveranciers en doelgroepmedewerkers. Het geheel werd ook muzikaal opgeluisterd.

In januari 2020 ontving de coördinator Kristien Soenen de Haec Olim-prijs als oud-leerling van het Sint-Lodewijkscollege, voor haar geëngageerde loopbaan bij WOK. De werking werd voor deze gelegenheid ook in beeld gebracht met een mooi filmpje. 

In januari 2021 nam WOK het isolatieteam en de energiescans over van De Schakelaar.