Arbeid op maat

Doelgroep

We richten ons naar drie doelgroepen:

Medewerkers in arbeidsmatige activiteiten welzijn

Mensen die voorlopig, of niet meer, terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.
Terug invullen van sociale contacten en zinvolle arbeid (op hun maat) zijn uitgesproken verwachtingen van de medewerkers.

Medewerkers in arbeidsmatige activiteiten sociale economie

Mensen waar wel nog mogelijkheden zijn naar doorstroming. De doelstelling is om deze groep voor te bereiden en te screenen met het oog op een (sociale) tewerkstelling of duidelijkheid te krijgen op de individuele mogelijkheden.

We werken samen met een netwerk van regionale partners uit verschillende sectoren. Zij sturen medewerkers naar ons door voor een traject op maat.

We hebben hierbij speciale aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Het team vormt omwille van zijn diversiteit en professionaliteit een onmisbare schakel in het welslagen van onze opdracht.

Medewerkers in Individueel Maatwerk

Na maximum 5 jaar tewerkstelling zet men de stap naar een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.  Deze stap wordt tijdens de tewerkstelling in individueel maatwerk voorbereid.  Lukt de overstap niet, dan wordt er gezocht naar een andere passende tewerkstelling of verlenging.