Informatie over de dienstverlening van de klus- en tuinwerking

Vereniging WOK is een arbeidszorginitiatief. 

U doet een aanvraag voor de deelwerking ‘Buurtdiensten’, zijnde tuin-en/of kluswerken bij zorgbehoevende mensen thuis.

Onze medewerkers arbeidszorg komen aan huis om tuinonderhoud en klussen uit te voeren. 

We vragen u, om als doorverwijzer, rekening te houden met onderstaande richtlijnen.

Algemeen:

het betreft een dringende effectieve vraag voor mensen die zich in een precaire situatie bevinden.

Volgende werken komen niet in aanmerking:

- Werken op hoger dan 3 meter

- Geen gebruik van pesticiden 

- Geen klussen aan gasleidingen

- Geen aanleg van terrassen/ tuinen

- Geen structurele bouwopdrachten

- Geen uitwerpselen

- Geen toiletten ontstoppen

- Geen opruim van vuil restafval

Voor tuinonderhoud:

Gras: max. oppervlakte 100m²  

Haag: wordt bekeken op huisbezoek

Voor terugkerend tuinonderhoud, rekenen wij dat de tuin in een halve dag door 1 doelgroepmedewerker kan afgewerkt worden.