Informatie over de dienstverlening van de tuinwerking

Vereniging WOK is een arbeidszorginitiatief. 

U doet een aanvraag voor de deelwerking ‘groenwerk' bij zorgbehoevende mensen thuis.

Onze medewerkers arbeidszorg komen aan huis om tuinonderhoud uit te voeren. 

We vragen u, om als doorverwijzer, rekening te houden met onderstaande richtlijnen.

Algemeen:

het betreft een dringende effectieve vraag voor mensen die zich in een precaire situatie bevinden.

Volgende werken komen niet in aanmerking:

- Werken op hoger dan 3 meter

- Geen gebruik van pesticiden 

- Geen aanleg van terrassen/ tuinen

- Geen uitwerpselen

- Geen opruim van vuil restafval

- Gras: max. oppervlakte 100m²  

- Haag: wordt bekeken op huisbezoek

Voor terugkerend tuinonderhoud, rekenen wij dat de tuin in een halve dag door 1 doelgroepmedewerker kan afgewerkt worden.