Arbeid op maat

Aanmelding/ aanwerving

AANMELDING ARBEIDSMATIGE ACTIVITEITEN

Een aanmelding bij WOK kan als de kandidaat-medewerker uitkeringsgerechtigd is, in Brugge woont en een externe begeleidende dienst heeft.

Een WOK-traject start altijd met een vrijblijvend infogesprek: de werking wordt uitgelegd en er is een gesprek over de kandidaat-medewerker. Na dit infogesprek beslist de kandidaat-medewerker of hij/zij al dan niet op de wachtlijst wil komen.

Voor de effectieve start gaat een intakegesprek door. Concrete afspraken en doelstellingen worden besproken. Het programma wordt bepaald, rekening houdend met de behoeften van de medewerker en de ruimte in het planning van de deelwerking.

De tewerkstelling start met een proefperiode van vier weken, gevolgd door een eerste evaluatie. In het verdere traject is er minimaal om de zes maanden een evaluatie, of wanneer het traject daarom vraagt.
De externe begeleider stapt actief mee in het traject om de randvoorwaarden van de tewerkstelling te vergemakkelijken.
Dit betekent dat de externe begeleider de psychosociale en administratieve begeleiding op zich neemt, terwijl de begeleiding van WOK zich richt op het luik arbeid.

 

AANWERVING INDIVIDUEEL MAATWERK

Als je in aanmerking komt voor de tewerkstellingsmaatregel Individueel Maatwerk, kan je instappen in een 5-jarig betaald traject.  Doel is om na die 5 jaar door te stromen naar het Normaal Economisch Circuit (NEC).  

Aanwerving gebeurt via sollicitatie.