Als klant

Wens je een beroep te doen op deze diensten, dan richt je je aanvraag via de sociale dienst van de mutualiteit, de thuiszorgdienst of via de Dienst Intake van het OCMW Brugge. Aan de hand van je inkomsten zal nagegaan worden of je in aanmerking komt.

Als we de aanvraag van de doorverwijzer ontvangen, wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek om de geplande opdracht te bespreken.

Als doorverwijzer

Je bent doorverwijzer en je hebt een klant met een effectieve hulpvraag?

Via de login kan je toegang krijgen tot het aanvraagformulier.